ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ιδρυτής της εταιρείας Ι.ΛΙΑΠΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. είναι ο Ιωάννης Λιάπης ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών από το 1966 αναλαμβάνοντας και ολοκληρώνοντας αναρίθμητα δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Συνεχιστές αυτής της επιτυχημένης Επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι :

Ο Γιώργος Λιάπης, με εμπειρία στην κατασκευή μεταλλικών κτιρίων από το 1992, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, εκτέλεση και εγκατάσταση των κατασκευών.

Ο Αντώνης Λιάπης, υπεύθυνος στον τομέα παραγωγής, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την υλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Άρτεμις Λιάπη, είναι υπεύθυνη του τομέα των οικονομικών και της εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρείας μας. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τα μεταλλικά φέροντα στοιχεία της κατασκευής έχουν ως στόχο την ανάπτυξη μιας νέας σύγχρονης και οικολογικής μορφής δόμησης ανεξάρτητης των συμβατικών κατασκευών.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Eπιλέγοντας τα μεταλλικά στοιχεία ως κύριο δομικό υλικό πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες συμβάλλουν στην συντήρηση, στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο χάλυβας είναι ένα εξαιρετικό υλικό με μεγάλη δυναμική ο οποίος παρέχει την δυνατότητα ειδικών κατασκευών με πρωτοτυπία.


feature7

 

  Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ 

 

Η προώθηση και υποστήριξη προτάσεων και ιδεών που παράγουν τεχνογνωσία και πραγματικά καινοτόμα προϊόντα με δυνατότητα εφαρμογής από τον σχεδιασμό έως την ανέγερση της κατασκευής.

Η συνεχής ανάπτυξη, επένδυση και εξειδίκευση τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η παροχή υψηλής ποιότητας και ασφάλειας μεταλλικών κατασκευών ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις σύγχρονες μεθόδους.   

Η παροχή υψηλής ποιότητας και ασφάλειας μεταλλικών κατασκευών ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.

Η Διασφάλιση κανόνων που αφορούν στην ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων μας.

Η Πλήρης συνεργασία με τους πελάτες για την βέλτιστη λύση ακολουθώντας τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί.

Οι Κατασκευές μας βασλιζονται στην αισθητική και την λειτουργικότητα με δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης και γρήγορης παράδοσης.

Συνάπτουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και πολύχρονης συνεργασίας με τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας και τους Μελετητές Μηχανικούς με ευθύτητα, αξιοπιστία, ακεραιότητα και συνέπεια.

 

Επιλέγουμε τις μεταλλικές κατασκευές αντί των συμβατικών γιατί διακρίνονται για την ταχύτητα της κατασκευής και ανέγερσης τους, προσφέρουν οικονομικότερες λύσεις στον τομέα των κατασκευών, είναι αντισεισμικές, εύκολα επεκτάσιμες, με δυνατότητα προσθηκών σε υπάρχοντα κτίρια.

BANNEREPLM

                                          

 

 

photoKATBAA

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS