ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Σημαντικές παρεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν επιλέγοντας τα μεταλλικά στοιχεία ως κύριο δομικό υλικό βοηθώντας στην συντήρηση, στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου.

Υπάρχει η δυνατότητα μια κατασκευή να επεκταθεί οριζόντια ή κατακόρυφα, να προστίθενται όροφοι καθ΄ύψος ή ακόμη να γίνει αλλαγή της χρήσης της κατασκευής.

Το ελαφρύ βάρος της μεταλλικής κατασκευής παρέχει την άμεση δυνατότητα και το συγκριτικό πλεόνεκτημα για αλλαγές και τροποποιήσεις στον σκελετό της.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τα μεταλλικά φέροντα στοιχεία της κατασκευής έχουν ως στόχο την ανάπτυξη μιας νέας σύγχρονης και οικολογικής μορφής δόμησης ανεξάρτητης των συμβατικών κατασκευών.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Eπιλέγοντας τα μεταλλικά στοιχεία ως κύριο δομικό υλικό πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες συμβάλλουν στην συντήρηση, στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο χάλυβας είναι ένα εξαιρετικό υλικό με μεγάλη δυναμική ο οποίος παρέχει την δυνατότητα ειδικών κατασκευών με πρωτοτυπία.


 

photoKATBAA

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS