Επιλέγουμε τις μεταλλικές κατασκευές αντί των συμβατικών γιατί διακρίνονται για την ταχύτητα της κατασκευής και ανέγερσης τους, προσφέρουν οικονομικότερες λύσεις στον τομέα των κατασκευών, είναι αντισεισμικές, εύκολα επεκτάσιμες, με δυνατότητα προσθηκών σε υπάρχοντα κτίρια.

   BANNEREPLM

                                       

                                                                                              Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τα μεταλλικά φέροντα στοιχεία της κατασκευής έχουν ως στόχο την ανάπτυξη μιας νέας σύγχρονης και οικολογικής μορφής δόμησης ανεξάρτητης των συμβατικών κατασκευών.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Eπιλέγοντας τα μεταλλικά στοιχεία ως κύριο δομικό υλικό πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες συμβάλλουν στην συντήρηση, στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο χάλυβας είναι ένα εξαιρετικό υλικό με μεγάλη δυναμική ο οποίος παρέχει την δυνατότητα ειδικών κατασκευών με πρωτοτυπία.


 

photoKATBAA

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS