Ιδρυτής της εταιρείας Ι.ΛΙΑΠΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. είναι ο Ιωάννης Λιάπης ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών από το 1966 αναλαμβάνοντας και ολοκληρώνοντας αναρίθμητα δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Συνεχιστές αυτής της επιτυχημένης Επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι :

Ο Γιώργος Λιάπης, με εμπειρία στην κατασκευή μεταλλικών κτιρίων από το 1992, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, εκτέλεση και εγκατάσταση των κατασκευών.

Ο Αντώνης Λιάπης, υπεύθυνος στον τομέα παραγωγής, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την υλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Άρτεμις Λιάπη, είναι υπεύθυνη του τομέα των οικονομικών και της εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρείας μας. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τα μεταλλικά φέροντα στοιχεία της κατασκευής έχουν ως στόχο την ανάπτυξη μιας νέας σύγχρονης και οικολογικής μορφής δόμησης ανεξάρτητης των συμβατικών κατασκευών.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Eπιλέγοντας τα μεταλλικά στοιχεία ως κύριο δομικό υλικό πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες συμβάλλουν στην συντήρηση, στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο χάλυβας είναι ένα εξαιρετικό υλικό με μεγάλη δυναμική ο οποίος παρέχει την δυνατότητα ειδικών κατασκευών με πρωτοτυπία.


 

photoKATBAA

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS