ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τα μεταλλικά φέροντα στοιχεία της κατασκευής έχουν ως στόχο την ανάπτυξη μιας νέας σύγχρονης και οικολογικής μορφής δόμησης ανεξάρτητης των συμβατικών κατασκευών.

Η μεταλλική κατασκευή στην χώρα μας έχει εφαρμογή σε πλήθος έργων κι έχει διεισδύσει τόσο στα βιομηχανικά κτίρια, αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς τρένων, ενεργειακά, logistics, όσο και στα αστικά ακίνητα όπως πολυκατοικίες, σπίτια, κτίρια γραφείων. 

Οι μεταλλικές κατασκευές είναι ανακυκλώσιμες. Ολόκληρα κτίρια μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να μεταφερθούν σε άλλο σημείο καθώς και μεμονωμένα μεταλλικά στοιχεία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Τα μεταλλικά προϊόντα με τα νέα υλικά έρχονται να προστεθούν στις δυνατότητες του Έλληνα μηχανικού για κατασκευές ασφαλέστερες, οικονομικότερες με σύγχρονη αρχιτεκτονική άποψη ενισχύοντας τους τομείς της αντοχής των υλικών, της ευστάθειας τους καθώς και της προστασίας τους σε συνθήκες πυρκαγιάς.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τα μεταλλικά φέροντα στοιχεία της κατασκευής έχουν ως στόχο την ανάπτυξη μιας νέας σύγχρονης και οικολογικής μορφής δόμησης ανεξάρτητης των συμβατικών κατασκευών.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Eπιλέγοντας τα μεταλλικά στοιχεία ως κύριο δομικό υλικό πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες συμβάλλουν στην συντήρηση, στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο χάλυβας είναι ένα εξαιρετικό υλικό με μεγάλη δυναμική ο οποίος παρέχει την δυνατότητα ειδικών κατασκευών με πρωτοτυπία.


 

photoKATBAA

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS