ΟΙΚΙΕΣ

Η σύγχρονη άποψη για την οικία που συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη είναι η κατασκευή της από μεταλλικά στοιχεία. Η ταχύτητα της επεξεργασίας και ανέγερσης του φέροντος οργανισμού καθώς και το χαμηλό κόστος του συνηγορούν στην επιλογή κατασκευής μεταλλικών κατοικιών απο χάλυβα.

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τα μεταλλικά φέροντα στοιχεία της κατασκευής έχουν ως στόχο την ανάπτυξη μιας νέας σύγχρονης και οικολογικής μορφής δόμησης ανεξάρτητης των συμβατικών κατασκευών.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Eπιλέγοντας τα μεταλλικά στοιχεία ως κύριο δομικό υλικό πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες συμβάλλουν στην συντήρηση, στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο χάλυβας είναι ένα εξαιρετικό υλικό με μεγάλη δυναμική ο οποίος παρέχει την δυνατότητα ειδικών κατασκευών με πρωτοτυπία.


 

photoKATBAA

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS